eMKa Inżynierowie Małgorzata Kamińska

Specjalizujemy się w projektowaniu w zakresie budownictwa ogólnego oraz kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych. Świadczymy usługi architektoniczno – budowlane w zakresie: - Projektów budowlanych, wykonawczych i opracowań powiązanych - Nadzoru procesu realizacji inwestycji (budowy) - Opracowań dla obiektów funkcjonujących

Zakres i rodzaj usług

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE: - budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, - budynków i obiektów użyteczności publicznej, - budownictwa przemysłowo-magazynowego z niezbędną infrastrukturą, - obiektów małej architektury, zieleni, placów zabaw, terenów rekreacji czynnej, - adaptacji, remontów i przebudowy budynków oraz zmiany sposobu ich użytkowania, - adaptacje projektów gotowych do lokalnych uwarunkowań, - projekty rozbiórek obiektów budowlanych. OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE I POWIĄZANE: - inwentaryzacje budowlane, - oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, - koncepcje i analizy architektoniczno-urbanistyczne do warunków zabudowy, - opinie architektoniczne w ramach doradztwa przy planowaniu inwestycji, - programy funkcjonalno-użytkowe (PFU), - karty informacyjne przedsięwzięć (KIP), - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR), plany BIOZ. NADZÓR PROCESU REALIZACJI INWESTYCJI (BUDOWY): - sprawowanie nadzoru autorskiego i kompleksowa obsługa inwestycji od projektu do realizacji, - pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. OPRACOWANIA DLA OBIEKTÓW FUNKCJONUJĄCYCH: KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 1. Okresowe kontrole obiektów (jednoroczne i pięcioletnie) zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawo budowlane – Obowiązek okresowej kontroli wynika z art. 61 Ustawy Prawo budowlane i dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych (budynków, budowli, obiektów małej architektury) z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2. 2. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY DROGĄ MAILOWĄ LUB PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

przepisz kod z obrazka
Adres
eMKa Inżynierowie Małgorzata Kamińska
Armii Krajowej 15
73-150 Łobez
E-mail
emka.inzynierowie@interia.pl
Telefon
+48 533 222 369
NIP
857 176 86 49